Svemester.se

Ett nytt sätt att hitta resor

Den slumpmässiga semesterguiden

I vår digitala värld blir sökandet efter upplevelser rationellt. Vi beslutar vart vi ska åka och går systematiskt tillväga för att göra alla bokningar. Samtidigt är en upplevelse något överraskande och oväntat.

I projektet Svemester skapades en slumpgenerator med målet att ge nyfikenheten och spänningen tillbaka i jakten på resor. En möjlighet att hitta det exotiska och annorlunda i vårt eget land. Generatorn fylldes med hundratals udda platser att besöka över hela Sverige. Okända för de flesta – men väl värda att upptäcka.

Mer lokal och hållbar turism

Svemester.se lanserades den första pandemi-sommaren 2020 som ett sätt att stödja besöksnäringen och bidra till mer lokal och hållbar turism. Genom tips från användare adderas ständigt nya resmål i generatorn.

Genom svemestergeneratorn kan besökare slumpa fram exotiska upplevelser runt om i landet.