Reklambyrå på abonnemang

Vill du få tillgång till kreativa kampanjer och engagerande innehåll till ett fast pris per månad?
På You Are Here har vi paketerat byråns samtliga kompetenser i en smart abonnemangstjänst.

Vi är en engagerad byrå med 13 medarbetare. Vårt erbjudande bygger på att vi har alla centrala kompetenser anställda på byrån. Det ger korta ledtider och möjlighet att agera snabbt på nya uppdrag. Under 10 år har vi utvecklat smarta verktyg och processer som kvalitetssäkrar engagerande kommunikation.

Kontakta oss

Enklare samarbete

Vår abonnemangstjänst gör det smidigt att köpa allt det ni behöver från en reklambyrå till ett fast pris per månad.

Våra kunder väljer vår tjänst för att antigen komplettera ett befintligt inhouseteam med kreativa externa resurser eller för att ersätta den interna marknadsfunktionen med en mer flexibel lösning med fler kompetenser.

I en inledande workshop formulerar vi tillsammans era behov och utifrån dem plockar vi gemensamt samman de tjänster ni behöver. Ni betalar en fast avgift per månad och avtalet övergår efter en provperiod på tre månader till ett årligt avtal.

Våra tjänster

I rådgivning tillsammans med oss väljer ni de tjänster ni har behov av. Ni kan enkelt justera vilka områden som är prioriterade för er under avtalstiden.

 • Strategisk planering av marknadsåtgärder
 • Utveckling av grafisk profil och formspråk
 • Kreativa kampanjer
 • Strategisk digital rådgivning, utveckling och produktion
 • Produktion av digitalt content för webb och nyhetsbrev
 • Omvärldsbevakning och ledning av strategiska workshops med kundens marknadsteam

 • Planering och produktion av innehåll och kampanjer i sociala medier
 • Copy och textproduktion, artiklar och intervjuer
 • Resultatmätning, analyser och ständiga förbättringar
 • Rörligt innehåll, videoproduktioner och animationer
 • Utveckling av foto- och videoarkiv
 • Produktion av traditionellt marknadsmaterial

Våra tjänster

I rådgivning tillsammans med oss väljer ni de tjänster ni har behov av. Ni kan enkelt justera vilka områden som är prioriterade för er under avtalstiden.

 • Omvärldsbevakning och ledning av strategiska workshops med kundens marknadsteam
 • Strategisk digital rådgivning, utveckling och produktion
 • Produktion av digitalt content för webb och nyhetsbrev
 • Planering och produktion av innehåll och kampanjer i sociala medier
 • Strategisk planering av marknadsåtgärder
 • Utveckling av grafisk profil och formspråk
 • Kreativa kampanjer
 • Copy och textproduktion, artiklar och intervjuer
 • Resultatmätning, analyser och ständiga förbättringar
 • Rörligt innehåll, videoproduktioner och animationer
 • Utveckling av foto- och videoarkiv
 • Produktion av traditionellt marknadsmaterial

Vi som jobbar här