Integritetspolicy

Om du väljer att använda vår eller våra tjänster eller besöker vår hemsida, godkänner du insamlingen och användningen av information i samband med denna policy.
Den personliga information som vi samlar kommer från frivillig registrering. Denna insamlade information är föremål för datorbehandling för att möjliggöra tillhandahållande av tjänster och hantering av kunder och utvecklingsarbete.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Syftet med denna policy är att informera dig om att våra plattformar youarehere.se samt clickclick.se behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25/4 2018.

Om webbplatserna

Vår webbplatsadress är youarehere.se samt clickclick.se
Nedan villkor gäller när du använder youarehere.se, clickclick.se eller någon av våra andra domäner/webbsidor eller kanaler.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel registrering, insamling, lagring, strukturering, bearbetning och överföring. I en del fall kan också manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att dina uppgifter hanteras korrekt och enligt tillämplig lagstiftning. You Are Here AB (nedan kallad ”plattformen”, ”webbsidan”, ”webbplatser”, ”You Are Here”, ”Click Click” ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter You Are Here tillhandahåller tjänster samt vid övrig kontakt med oss, som exempelvis besök på våra plattformar/webbplatser eller när du kontaktar oss via chatt, e-post och telefon.

Personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som besökare på våra webbsidor eller som potentiell eller befintlig kund eller medarbetare. Dessa uppgifter kan innefatta:
– Kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress, fakturaadress, besöksadress och telefonnummer.
– Kontoinformation som exempelvis kundnummer, användarnamn och lösenord.
– Organisationsnummer.
– Orderinformation som exempelvis beställda tjänster eller produkter
– Data du genererar genom ditt användande av våra tjänster vilket kan vara IP-adress, vilken typ av enhet du surfar på, när du besöker oss, när och var du klickar samt var du befinner dig.

Hur vi samlar in dina uppgifter

You Are Here samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss. Det kan vara vid offertförfrågan, genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev, genom en beställning av en produkt eller tjänst, genom besök på vår webbsida, använder dig av vår kommunikation betald eller förtjänad i olika kanaler eller kontaktar oss via telefon.
Syftet är att få in information som gör att vi kan erbjuda optimerade produkter och tjänster till dig. Vi samlar även in en del personuppgifter via så kalle ”cookies” där vi sparar information om hur du använder våra webbsidor.

Inbäddat innehåll

Information på våra webbplatser kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Vi har inte något ansvar för den typen av innehåll.

Varför vi samlar in information och uppgifter
Vi behandlar och samlar in personuppgifter från dig när vi hanterar beställningar, offerter och fakturor. Det gör vi för att kunna identifiera dig och skicka material till dig som du efterfrågat. Det är uppgifter vi behöver för att fullfölja förpliktelser. För att kunna tillhandahålla och skapa användarkonton på exempelvis clickclick.se behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna logga in på ditt konto och beställa varor och tjänster från oss. För att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker våra webbsidor behandlar vi dina personuppgifter för att kunna förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller även när vi kommunicerar med dig via brev, e-post, telefon. Uppgifterna använder vi även för annonsering och marknadskommunikation.

På vilka grunder vi behandling dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Exempelvis kan det gälla för att lagra en faktura för att följa bokföringslagen. Vi kan också spara dina uppgifter och behandla dessa för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller för att kunna skapa framtida avtal tillsammans med dig. Vi kan också behandla dina uppgifter för att vi har ett berättigat intresse genom intresseavvägning att behandla dem. Det kan exempelvis gälla för marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Hur länge sparar vi dina uppgifter
Regelbundet raderar vi personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Vi kommer dock att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att oss fullgöra de ändamål som dina uppgifter sparats och behandlats för. Längden vi sparar dina uppgifter beror på vilket ändamål vi behandlar dem för.

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Vi anlitar parter som exempelvis revisorer och ekonomibyråer för att kunna fullfölja våra lagstadgade krav på redovisning. Dessa parter liksom vår bank kan vara aktuella för oss att dela dina uppgifter med. Vi kan även dela dem med myndigheter för att följa lag och myndighetsbeslut eller vid en brottsutredning.
Vi kan även behöva spara dina uppgifter vid en rättstvist eller för att säkerställa att vi får betalat för våra produkter eller tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. I så fall kommer vi be om ditt tillstånd till det.

Företagsinformation:

You Are Here AB, Hospitalsgatan 24, 611 32 Nyköping
Org. nr. 556903-2179
Behörig företrädare: Jonas Ingre eller Jorun Ingre

Skyddande av information

Vi värdesätter ditt förtroende att ge oss din personliga information och strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda den. Vi har utifrån det vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot förändring, radering och otillbörlig åtkomst. Vi sparar alla uppgifter om kunder, besökare samt användare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg. Kom ihåg att ingen överföringsmetod eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker och pålitlig, och vi kan tyvärr aldrig garantera den absoluta säkerheten.

Ändringar

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida för eventuella ändringar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på goodlist.se Dessa ändringar är aktuella omedelbart efter att de har publicerats och det är ditt ansvar som användare, besökare eller kund att hålla dig uppdaterad. Vid vad vi avgör kan vara omfattande förändringar kommer vi att göra dessa uppdateringar i vår integritetspolicy tydlig för dig via fler av våra kanaler och kan även kontakta dig via de kontaktvägar du har uppgett till oss.

Kontakt

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd och behandling av personuppgifter. Du kan läsa om dataskydd och gällande lagstiftning samt få annan information på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
I enlighet med GDPR har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Vi behandlar din förfrågan inom en månad från det att vi mottagit din begäran om åtkomst till dina uppgifter. Om din ansökan om åtkomst är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan vi debitera en serviceavgift, dock aldrig utan att meddela dig detta först.
Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller önskar begära ut dina uppgifter kontakta oss på hello@youarehere.se