Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från insikten om att endast företag med ett stort hållbarhetsengagemang kommer att vara lönsamma i framtiden. Därför jobbar vi hela tiden för att bli mer hållbara men använder också vår kompetens för att påverka andra genom vårt arbete med våra uppdragsgivare.

För oss är hållbarhetsbegreppet stort. När vi pratar om hållbarhet är det med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål.

Därför arbetar vi, förutom med att minska vår klimatpåverkan, också med att bland annat förbättra byråns arbete och våra uppdragsgivares kommunikation med hänsyn taget till jämställdhet, representation och mångfald.

Här nedanför berättar vi mer om hur vi jobbar.

Vinnande hållbarhetsarbete

I Breakit Impact Challange 2020 vann vi pris för Årets Klimat-tweakade affärsmodell. Men vi vet att det finns mycket kvar för oss att göra. Precis som att vi säkerställer att våra leverantörer arbetar för att bli mer hållbara vill vi att våra kunder ska känna sig trygga i att vi på byrån hela tiden jobbar för att minska vår klimatpåverkan. Välkommen att kontakta oss för att ta del av vår miljöpolicy, rese- och transportpolicy, leverantörspolicy, vår senaste klimatrapport och vårt styrdokument för hur vi löpande arbetar med att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Kom gärna med feedback så att vi kan utvecklas vidare!

Hållbara initiativ

Vi använder vår kraft och vår kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom att stötta andras initiativ så som Alzheimerfonden, Läkare Utan Gränser, Bloom, UNICEF och Stadsmissionen Nyköping. Vi använder också vår kompetens till att skapa egna projekt som till exempel svemester.se – som bland annat syftar till att minska flygresandet.

Berätta gärna för oss om vilka projekt ni driver som bidrar till en mer hållbar värld! Kanske kan vi hjälpas åt?

Klimatkompensation

Vi anlitar Go Climate för att beräkna och kompensera för våra utsläpp. Vi har klimatkompenserat genom investeringar i vindkraftsparken Wind Park Vader Piet N.V på Aruba, Burn stoves project i Kenya samt i solcellsparken 70 MW Bhadla Solar Power Plant i Indien.

Vi har även valt att klimatkompenserat för vår verksamhets historiska utsläpp från det att företagets grundades 2012.

Vi är medvetna om att klimatkompensation inte går att jämställa med minskade utsläpp och därför arbetar vi aktivt för att få ner vår klimatpåverkan.