Med målet att öka attraktionskraften för Oxelösunds som arbetsgivare och skapa stolta medarbetare ledde vi genom workshops, research och analyser arbetet med att ta en plattform för kommunens arbetsgivarvarumärke.

Två är starkare än en

Kommunens arbetssätt och insikten att ”två är starkare än en” ledde fram till budskapet ”Nära till varandra” som Oxelösunds kommun nu omfamnar i sitt arbetsgivarvarumärke. Ett tacksamt statement som bevisas genom medarbetares olika berättelser om hur de växer genom att utbyta kompetenser och idéer med varandra.

Med en stark plattform som grund bygger vi vidare kommunikationen i sociala medier, film och tidningen ”Jobbarkompisar”. Rätt argument, ett tydligt manér, och goda exempel bidrar till en arbetsplats med stolta medarbetare.


Se filmen