Demenssjukdomar är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotliga och till hundra procent dödliga. Med uppdraget att engagera månadsgivare, beslutsfattare och sponsorer producerar vi för Alzheimerfonden magasinet Memories.

En pusselbit till att organisationens bidrag till forskning slagit rekord under de senaste åren.

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar och magasinet en pusselbit till att organisationens bidrag till forskning slagit rekord under de senaste åren.

Med en hoppfylld ton, packad med de senaste framstegen inom forskningen, lockar artiklar och intervjuer till läsning och visar att gåtan kring Alzheimers är på väg att lösas.

Memories är ett kvalitetsmagasin som nominerats till Publishingpriset 2021 och som fortsätter väcka engagemang kring en av sjukvårdens största utmaningar.