Stua har som uppdrag att marknadsföra Sörmland mot utländska besökare. Som strategi har man valt att fokusera på det som gör Sörmland unikt; regionens alla slott och herresäten.

Flest utländska turister hittar man i Stockholm. Men hur får man dem att ta sig vidare till Sörmland?

Det enkla greppet blev att en tidig morgon smyga upp en skylt på en av Sveriges mest turisttäta platser; Järntorget i Gamla Stan. En skylt som visade alternativ till det mest uppenbara besöksmålet; Stockholms slott. På skylten pekade vi i stället ut alla de slott som finns strax utanför storstaden. Och som är bra mycket vackrare än just Stockholms slott.

Kampanjen nominerades till utmärkelsen Placebrander of the Year och efter fem år plockades skylten (som kostade 2.000 kr att trycka) ner.