april, 2020

Fler behövs i vården

För att locka fler medarbetare till vården har vi tillsammans med Prime Care lyft fram hur de under lång tid arbetat för att sätta fokus på vårdpersonal. Att arbeta inom vård och omsorg är ett tufft och viktigt jobb. Alltid.
Det blev också budskapet i sociala medie-kampanjen.

Prime Care