För att uppmuntra fler att delta i medborgardialogen för Oxelösunds kommuns nya översiktsplan tog vi hjälp av VR. Genom att retuschera 360-dokumenterade platser i kommunen, så att de visade på hur det skulle kunna se ut år 2030, kunde medborgarna förflytta sig 13 år in i framtiden.

Kampanjen skapade kännedom och engagemang i målgrupper som tidigare varit svåra att nå. Dessutom fick kampanjen uppmärksamhet i såväl branschpress som lokal media och stärkte kommunen som en innovativ organisation. Nu återstår bara att vänta till år 2030 för att se vad som blir verklighet!

VR