VR

För att öka dialogen med medborgare tog vi hjälp av VR och förflyttade oss 10 år in i framtiden. Välkommen till en modernare stad!

Kampanjen skapade kännedom och engagemang i målgrupper som tidigare varit svåra att nå. Dessutom fick kampanjen uppmärksamhet i såväl branschpress som lokal media och stärkte kommunen som en innovativ organisation. Nu återstår bara att vänta till år 2030 för att se vad som blir verklighet!