mars, 2023

Världens smartaste serviceavtal?

Under slutet av 2022 skedde en bred lansering av världens modernaste serviceavtal för tunga fordon. Inspirerat av hur produktlanseringar genomförs globalt skapades filmer, event och digital annonsering för en helt ny tjänsteprodukt.

Besök scania.se/service360