juli, 2020

På väg mot arbete

Efter att vi gått vinnande ur en upphandling för myndigheten IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) har vi  lanserat deras rapport ”På väg mot arbete”. Unik på det sättet att den lyfter fram anonyma berättelser ur de arbetssökandes eget perspektiv.

För att göra deras ord rättvisa har vi skapat en rapport där varje berättelse fått liv med hjälp av en illustration på en fiktiv person.

Till rapporten