mars, 2024

Hej Svenska Jägareförbundet!

Vi välkomnar vårt senaste kundtillskott, Svenska Jägareförbundet, som vi just nu genomför ett omfattande varumärkesarbete tillsammans med. Såklart hjälper vi även till med allt från medlemsutskick till sociala medier.

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation som grundades år 1830 för att stärka dåtidens viltstammar. De är Sveriges äldsta och största viltvårdsorganisation som idag har över 150 000 medlemmar. De arbetar för att långsiktigt säkra goda förutsättningar för jakt, viltvård och biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i ett hållbart ekosystem. För att fler ska få upp ögonen för bredden i deras verksamhet har vi på You Are Here fått förtroendet att leda deras varumärkesarbete.

– Varumärkesarbetet hjälper medarbetare och förtroendevalda att arbeta mot samma mål samtidigt som det stärker deras position och tillväxt. Arbetet bidrar även med att stärka deras arbetsgivarvarumärke och attraherar nya talanger till verksamheten, säger Johanna Fahlén.

Läs mer om Jägareförbundet