TV för naturen

Oxelösunds kommun, Nyköpings kommun, Trosa kommun

Outdoor Weekend är ett koncept som används för att lyfta fram utomhusupplevelser under lågsäsong längs Sörmlandskusten. Projektet drivs av kommunerna Nyköping, Trosa och Oxelösund och finansieras genom Leader Sörmlandskusten. Genom TV-program i sociala medier skapade vi lärande och inspirerande kommunikation.

För att öka intresset för hållbar naturturism skapades 6 korta TV-program för sociala medier. Här får tittarna ta del av upplevelser och tips som både lockar och ger kunskap.