Mer plats för berättelser

Inför att Sörmlands Museum öppnar upp ett nytt länsmuseum i Nyköping fick vi i uppdrag att ta fram kommunikationskonceptet. Genom workshops och ett tätt samarbete med museets personal landade vi i ett 60 sidigt dokument som beskriver hur museet själva kan utveckla sin kommunikation med hjälp av tydliga riktlinjer.

“Mer plats för berättelser” blev det bärande budskapet som de nu arbetar med för att sätta nya museet på kartan. Genom flera uppmärksammade kampanjer har deras kommunikationsavdelning förvaltat konceptet vidare och inför invigningen tar de plats i oväntade sammanhang för att berätta viktiga, roliga och gripande berättelser.

Sörmlands Museum
Sörmlands Museum
Sörmlands Museum
Sörmlands Museum
Sörmlands Museum
Sörmlands Museum
Sörmlands Museum