Digital destinations-
utveckling

Med målet att få fler aktörer inom besöksnäringen att nå ut till en internationell marknad har bistår vi STUA i deras arbete i projektet Digital Destinationsutveckling. Genom filmer förklarar vi värdet av projektet och delar med oss av kunskap. Genom strategisk rådgivning till ett 20-tal aktörer har vi dessutom ytterligare hjälpt till att belysa värdet av att använda digitala kanaler för att nå ut till sina kunder.

Rådgivningen sammanställdes i ett kompendium med tydliga åtgärder för varje aktör att arbeta vidare efter. Och som så ofta startar även den resan med att gå till sig själv; vilka kanaler söker du i och vilka erbjudanden lockar dig när du själv planerar en resa?