Destinations-
utveckling

STUA, som leder den lokala destinationsutvecklingen på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, hade ett behov av att kommunicera två av sina insatser på ett lättbegripligt sätt. I arbetet skapade vi ett manér som vi sedan tog vidare ut i filmer, Powerpoints och trycksaker.

Följ det fortsatta arbetet på destinationsutveckling.com!