50 utflykter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Hur får vi fler att upptäcka alla de områden i naturen som Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för? En guidebok med 50 utflykter i sörmländsk natur kanske är ett steg på vägen? 130 sidor historia, tips och beskrivningar som gör det enkelt att ta del av några av länets främsta besöksmål – som alldeles för få besöker. Dessutom är den precis som upplevelserna – gratis!

lansstyrelsen-1
lansstyrelsen-bok
Kniv