Barnens Huvudstad

Barnens Huvudstad är ett koncept för Nyköpingsregionen. Ett medborgardrivet platsvarumärke vars syfte är att skapa och utveckla en ort med fokus på barn och barnfamiljer. Som partner i projektet skapar vi branding i form av digital plattform, grafisk profil och content.

Med hjälp av bland annat digitala nyhetsbrev och  www.barnenshuvudstad.se kommunicerar vi i etapp ett ut information om projektet och tillfällen för utbildningar och certifieringar till besöksnäringen och medborgare i regionen.