The Missing Emoji

Som en kampanj för att stärka svensk besöksnäring har vi tagit fram The Missing Emoji, med syftet är att sprida en positiv bild av Sverige i digitala kanaler.

Målet är att få organisationen Unicode, som är de som ansvarar för standardiseringen av det digitala alfabetet, att addera en midsommarstång till de standardemojis som finns idag. Ett sätt att beskriva det unika med Sverige och att lyfta fram en symbol för svensk turism lika stark som Frihetsgudinnan.

För att visa avsaknaden av en midsommar-emoji och för att kunna påverka Unicode skapade vi en webbsida under domänen themissingemoji.com, där information om Unicode och projektet samlas. På webbsidan finns även möjlighet att delta i projektet via en namninsamling.

Läs om projektet i Besöksliv